PARKI NARODOWE w Polsce

Celem ochrony przyrody w Polsce jest utrzymanie na chronionym obszarze naturalnych procesów przyrodniczych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, a także przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody.

Najważniejszym składnikiem systemu ochrony są 23 polskie parki narodowe. W obrębie parków, których łączna powierzchnia zajmuje ponad 3000 km², wydzielono na obszarze 683 km² strefy ochrony ścisłej, gdzie nie dochodzi do ingerencji człowieka w ekosystemy. Na pozostałych terenach pracownicy parków i naukowcy wspierają odradzanie się naturalnej przyrody.

 

 

ISTNIEJĄCE PARKI NARODOWE

1. Babiogórski Park Narodowy (1954) -  piętra roślinne, rumowiska skalne

2. Białowieski Park Narodowy (1947) - naturalny las liściasty i mieszany, żubr, tarpan

3. Biebrzański Park Narodowy (1993) - obszar bagienny, torfowiska, olsy

4. Bieszczadzki Park Narodowy (1973) - połoniny, lasy bukowe

5. Park Narodowy Borów Tucholskich (1996) - bór, jeziora, obszary bagienne

6. Drawieński Park Narodowy (1990) - bór sosnowy, buczyna, dąbrowa

7. Gorczański Park Narodowy (1981) - lasy jodłowo-bukowe, jeleń karpacki, gronostaj

8. Park Narodowy Gór Stołowych (1993) - rzeźba gór piaskowcowych, bory świerkowe

9. Kampinoski Park Narodowy (1959) - bór sosnowy, wydmy śródlądowe, bagna

10. Karkonoski Park Narodowy (1959) - skałki granitowe, rumowiska skalne, piętra roślinne

11. Magurski Park Narodowy (1995) - fragment pierwotnej puszczy

12. Narwiański Park Narodowy (1996) - bagna, łęgi, olsy, rozlewiska

13. Ojcowski Park Narodowy (1956) - rzeźba krasowa w dolinie Prądnika

14. Pieniński Park Narodowy (1932) - przełom Dunajca

15. Poleski Park Narodowy (1990) - jeziora krasowe, bagna torfowiska

16. Roztoczański Park Narodowy (1974) - buczyny, dąbrowy, bory jodłowe, progi na Tanwi

17. Słowiński Park Narodowy (1967) - ruchome wydmy, jeziora przybrzeżne, bór sosnowy, bór mieszany

18. Świętokrzyski Park Narodowy (1950) - gołoborza, bory jodłowe, jodłowo-bukowe i sosnowe

19. Tatrzański Park Narodowy (1954) - rzeźba wysokogórska, piętra roślinne

20. Park Narodowy Ujście Warty (2001) - podmokłe łąki, ostoja ptactwa wodnego i błotnego

21. Wielkopolski Park Narodowy (1957) - lasy sosnowe, dąbrowy

22. Wigierski Park Narodowy (1989) - bory świerkowo-sosnowe, jeziora rynnowe, bagna

23. Woliński Park Narodowy (1960) - wybrzeże klifowe, bory sosnowe, buczyna

 

PROJEKTOWANE PARKI NARODOWE

Mazurski Park Narodowy - Wielkie Jeziora Mazurskie; bory sosnowe, roślinność torfowiskowa i błotna

Turnicki Park Narodowy - Pogórze Przemyskie; starodrzewia jodłowe i bukowe

 

Więcej przeczytasz  >> tu << lub >> tu <<

Mapa Polski z Parkami Narodowymi