Jak zostać członkiem klubu KALINKA ?

 

Wszelkie dane ogólne  (statut, wysokość składek itp.) pobierasz ze strony Oddziału PTTK w Grudziądzu

Tu pobierasz >>> druk Deklarację członka PTTK

Opłata >>> za legitymację i składkę

 

Jeżeli nie jesteś członkiem PTTK, musisz wwpełnić "Deklarację członka PTTK".

Jeżeli już jesteś członkiem PTTK (masz legitymację), to płacisz w następnych latach tylko składkę w klubie "KALINKA"

Wypełniony druk "Deklarację członka PTTK  (ze zdjęciem - może być skan) + zdjęcie (do legitymacji) + opłatę za legitymację i składkę oddajesz:

  • w biurze Oddziału PTTK w czwartki w godz. 16–18, mieszczącym się przy ul. Hallera 32, Grudziądz (w biurze dekalarujesz, że chcesz wstąpić do Klubu Turystyki Kolarskiej KALINKA)
  • lub bezpośrednio u kolegów z klubu „KALINKA”:
  1.   prezes Grzegorz Rakowiecki tel. 662862316
  2.   skarbnik Wiesław Zaręba tel. 693850473