Od powstania w 1950 roku PTTK, towarzystwo rozwija oraz upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. W Polsce największym krajowym towarzystwem federacyjnym - zrzeszającym koła i kluby turystyki kwalifikowanej – jest właśnie PTTK, dbający o różne formy aktywnej turystyki.  Od początku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze popularyzuje wiedzę o najbardziej turystycznie atrakcyjnych terenach Polski i promuje różne dyscypliny aktywnej turystyki kwalifikowanej, które znajdują się poza sferą sportową oraz poza turystyką komercyjną.

 

Turystyka rowerowa w tym Towarzystwie została zaliczona do jednej z dyscyplin turystyki kwalifikowanej i przyjęła nazwę kolarskiej turystyki kwalifikowanej. Turystyka kolarska z uwagi na swój podstawowy sposób spędzania czasu jest związana z wysiłkiem fizycznym, ale odrzuca całkowicie rywalizację sportową. Natomiast skupia się szczególnie na poznawczym nastawieniu turystów i zdobywaniu przez nich stopni (odznak) krajoznawczych.

Zagadnieniem w dziedzinie turystyki kolarskiej w PTTK zajmuje się utworzona Komisja Turystyki Kolarskiej, która reprezentuje tematycznie Zarząd Główny PTTK na zewnątrz w kraju i za granicą. Na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej w każdym roku siłami działaczy z terenu są organizowane dwie prestiżowe imprezy: Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej oraz Centralny Zlot Turystów Kolarzy. Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK wyczula organizatorów rajdów i zlotów na stykanie się uczestników imprez z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz na tłumaczenie krajoznawstwa, żeby przybliżyć kolarzom turystom historię oraz inne wiadomości na temat zwiedzanego obiektu czy obszaru.

Ważnym zagadnieniem w działalności Komisji są znakowane szlaki turystyki kolarskiej oraz szkolenie licencjonowanych znakarzy.

Zaloguj się aby skomentować